นโยบายของเรา

ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ให้บริการครบวงจรครอบคลุมทุกด้าน ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสำเร็จของคุณคือความภูมิใจของเรา


ทีมงานของเรา

นายทำนอง พันพิลา

ประธานกรรมการบริษัทฯ

  ประวัติการทำงาน
 • ประธานกรรมการบริษัท พันพิลา จำกัด
  ความเชี่ยวชาญ
 • งานบริหารองค์กร
 • งานการตลาดออนไลน์ – ออฟไลน์
 • งานเว็บไซต์
นางสาวพรรษพร จาโร

ผู้จัดการฝ่ายขาย

  ประวัติการทำงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย Rangsit Land Plc.
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย KC Property Plc.
 • ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด Rungkit Real Estate Co., Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย Prin Siri Plc.
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
  ความเชี่ยวชาญ
 • งานบริหารองค์กร
 • งานขาย
นางสาวดรุณี จันธำรงค์

ที่ปรึกษาฝ่ายขาย

  ประวัติการทำงาน
 • พนักงานฝ่ายขาย บริษัท เอเชียโฮมทาวน์ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตส จำกัด (มหาชน)
 • พนักงานฝ่ายขาย บริษัท ปริญสิริ 2000 จำกัด
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด บริษัท ริมสวน จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายขายและหัวหน้าฝ่ายโอน บริษัท เปรมสิริ จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท เพลนแลนด์ จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท สิริวลัย พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สยามอมาโก้โฮลล์ดิ้ง จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ลลิลพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
  ความเชี่ยวชาญ
 • งานบริหารโครงการ
 • งานสินเชื่อ
 • งานขาย
นางสาวจรรยา จุฑามณี

หัวหน้าฝ่ายขาย

  ประวัติการทำงาน
 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย KC Property Plc.
  ความเชี่ยวชาญ
 • งานบริหารองค์กร
 • งานขาย
นางสาวภัชษนันท์ สุขศรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  ประวัติการทำงาน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท ธนารมย์ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท เคซี พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท ธารารมย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท บิ๊กวัน พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ไทรแองเกิ้ล จำกัด
  ความเชี่ยวชาญ
 • งานสินเชื่อ
 • งานขาย
นางสาวศรีแพร เพ็งธรรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  ประวัติการทำงาน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท อาร์ เค เฮ้าส์ซิ่ง แอนด์ สเปซ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
  ความเชี่ยวชาญ
 • งานขาย
นางสาวพจนพร จิญกาญจน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

  ประวัติการทำงาน
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
  ความเชี่ยวชาญ
 • งานสินเชื่อ
 • งานขาย